จัดฟันเชียงใหม่ ทำฟันเชียงใหม่

bb_cdc1 bb_cdc2 ทำฟันเชียงใหม่ เวลาเปิดปิด
text1คลินิกทันตกรรมเชียงใหม่ CDC Dental Clinic เป็นคลินิกทันตกรรมเฉพาะทางโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญงานเฉพาะทาง ด้านทันตกรรมตกแต่ง การจัดฟัน ทำฟัน สะพานฟัน ครอบฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก การทำรากฟันเทียม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมแบบติดแน่น ทันตกรรมเด็ก รักษาโรคเหงือก บริการป้องกันและรักษา สุขภาพในช่องปากของท่าน ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย วัสดุอุปกรณ์ด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพ และระบบป้องกันการติดเชื้อ (Sterile) ที่ได้มาตรฐาน ตู้อบฆ่าเชื้อ (Autoclave steriliser) เครื่องทำความสะอาด Ultrasonic cleanser, Cold sterilizer และ Vacuum machine และวัสดุอุปกรณ์บางชนิดที่จะใช้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น เพื่อรักษาระดับมาตรฐานที่สูงในด้านความสะอาด
bt_more
text2

 • ทันตกรรมป้องกัน
 • ทันตกรรมเพื่อความงาม
 • ฟอกสีฟัน
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้
 • ฟันปลอมติดแน่น
 • ศัลยศาสตร์ในช่องปาก
 • รากเทียม
 • รักษารากฟัน
 • รักษาโรคเหงือก
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
text3
fb_cdc

foot_cdc